Přeskočit navigaci

Lodní strojník

Charakteristika

Lodní strojník obsluhuje strojní zařízení na plavidle, kromě pracovních zařízení na plovoucím stroji, včetně obsluhy kormidla pouze pod dohledem kapitána při zachování jeho odpovědnosti.

Činnosti

  • Kontrolování mazání, chlazení, stavu kormidelních zařízení, signalizačního systému, nabití baterií, manometrů a dalších přístrojů a systémů.
  • Montážní práce na veškerém strojním, elektrickém a elektronavigačním zařízení lodi a jeho opravy.
  • Obsluha a údržba strojního a palubního zařízení.
  • Obsluha kormidla pod dohledem kapitána a při zachování jeho odpovědnosti.
  • Zajišťování pracovních režimů a provozní údržby hnacích agregátů a dalších strojů a zařízení na lodi.
  • Zajišťování technického provozu strojních, elektrických a elektronických zařízení plavidel.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
83502 - Lodní strojníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání