Přeskočit navigaci

Vrtač

Charakteristika

Vrtač zajišťuje odborné práce při vrtných procesech v geologickém průzkumu a při speciálních stavebních pracích.

Činnosti

  • Kontrola stavu strojních zařízení a kotevních lan pracovní plošiny.
  • Manipulace s vrtným nářadím na pracovní plošině.
  • Montáže a stěhování vrtných souprav.
  • Obsluha a údržba očišťovacího zařízení, nádrží a rozvodů.
  • Řízení strojního zařízení vrtných souprav.
  • Zapouštění a tažení nářadí, zapouštění pažení na vrtných soupravách.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání