Přeskočit navigaci

Stavební montážník

Charakteristika

Stavební montážník provádí montáže konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

Činnosti

  • Montáž železobetonových prefabrikovaných dílců o mimořádných hmotnostech a délkách v konstrukcích.
  • Napínání a injektování konstrukčních dílců z předpjatého betonu, spojování dílců v konstrukcích vázáním, betonováním nebo svařováním, úpravy styků.
  • Napínání výztuže předpjatých konstrukcí a zesilování monolitických konstrukcí.
  • Obsluha stavebních strojů a zařízení v rozsahu získaných oprávnění.
  • Organizace práce na pracovišti.
  • Osazování prefabrikovaných dílců v konstrukcích železobetonových dílců, různých druhů panelů, nosných blokových konstrukcí apod. podle projektové dokumentace.
  • Provádění oprav a obnovy stavebních konstrukcí.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7119 - Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 20 701 19 599
71194 - Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) 00 18 304

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání