Přeskočit navigaci

Podlahář

Charakteristika

Podlahář připravuje podklad, na který klade, lepí, stěrkuje, lije a svařuje podlahoviny, nášlapné vrstvy, včetně napojení a zakončení.

Činnosti

  • Aplikace podlahovin v různých vzorech a kombinacích na plochách s různou členitostí (schodiště, rampy, pódia.).
  • Kladení, lepení, stěrkování, lití a svařování podlahovin dřevěných, povlakových, laminátových, průmyslových a sportovních, včetně napojení a zakončení.
  • Konečné úpravy podlahovin (lištování, soklování, pastování, lakování ap.).
  • Obsluha mechanizačních prostředků na ošetřování podlah.
  • Opravy všech druhů podlahovin.
  • Organizace a příprava pracoviště.
  • Příprava a úprava podkladu (otryskáním, broušením, tmelením, stěrkováním, frézováním ap.).
  • Vyspravení, tmelení a přebrušování starých podlahovin včetně provedení nové povrchové úpravy.
  • Zhotovení podlahové izolační vrstvy.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání