Přeskočit navigaci

Meteorolog

Charakteristika

Meteorolog provádí základní meteorologická pozorování, vypracovává primární podklady.

Činnosti

  • Obsluha a kontrola automatických meteorologických stanic.
  • Primární zpracovávání datových souborů a jejich kontrola.
  • Provádění meteorologických a klimatologických prací, pozorování počasí.
  • Provádění základních meteorologických pozorování.
  • Příprava a zpracovávání map a podkladů.
  • Sestavování výkazů, softwarová komunikace s jejich uživateli.
  • Tvorba a zpracovávání podkladů pro odborné posudky.
  • Zabezpečování provozu, údržby a kontroly zařízení meteorologické staniční sítě.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3111 - Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) 30 753 24 206
31115 - Technici v oblasti meteorologie 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání