Přeskočit navigaci

Malíř, lakýrník a natěrač

Charakteristika

Malíř, lakýrník a natěrač provádí malířské práce v interiérech a exteriérech, lakýrnické a natěračské práce na stavebních nebo strojírenských konstrukcích, nábytku a dalších předmětech nebo objektech a práce tapetářské.

Činnosti

 • Aplikace jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů a imitace dřeva - fládrování.
 • Aplikace jednoduchých nápisů, emblémů, dekorativních vzorů, kanafasu a linkování.
 • Aplikace nátěrových hmot v souladu s technologickým postupem výrobce.
 • Organizace a zřízení pracoviště, přesun hmot, zakrývání, olepování. Prohlížení a hodnocení povrchů zejména s ohledem na vlhkost, bezvadnost a čistotu, a jejich vhodnost pro malby a nátěry interiérů a exteriérů.
 • Prohlížení a hodnocení povrchů zejména s ohledem na vlhkost, korozi, tvrdost, druh materiálu a jejich vhodnost pro nátěry.
 • Příprava a lepení různých druhů tapet a jiných povlaků na stěny a stropy (papírové, textilní, sklovláknité, vlisové, vinilové, válečkových, přetíratelných, atd.).
 • Příprava a nanášení dekorativních maleb a nátěrů nebo natírání materiálů tak, aby vytvořily dekorativní efekty.
 • Příprava a nanášení dekorativních nátěrů nebo natírání materiálů tak, aby vytvořily dekorativní efekty.
 • Příprava nátěrových hmot v souladu s instrukcemi výrobce a míchání barev do stanoveného odstínu a potřebné konzistence.
 • Příprava nátěrových hmot v souladu s technologickým postupem výrobce a míchání barev do stanoveného odstínu a potřebné konzistence, tužení materiálů.
 • Příprava povrchů pro malby a nátěry, odstraněním starých vrstev maleb nebo lepidel, sádrování, tmelení, broušení a oprášení, nanášení penetračních vrstev a oprava prasklin, včetně celoplošného stěrkování.
 • Příprava povrchů pro nátěry a odstraněním poškozených nátěrů, koroze a znečištění povrchu, oprava prasklin a nanášení podkladových tmelů a nátěrů.
 • Příprava povrchů pro tapetování odstraněním starých vrstev tapet, maleb nebo lepidel, sádrování, tmelení, broušení a oprášení, nanášení penetračních vrstev a lepidel.
 • Upevňování lišt a jiných dekorativních prvků na stěny a stropy.
 • Upevňování lišt bordur a jiných dekorativních prvků na stěny a stropy.
 • Určení pracovního a technologického postupu, posouzení soudržnosti podkladu, škrábání a následná příprava podkladu.
 • Vzduchové a vysokotlaké stříkání NH. Aplikace probarvených omítek a montáž zateplovacích systémů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání