Přeskočit navigaci

Speciální pedagog

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Speciální pedagog provádí pedagogickou, diagnostikační, terapeutickou, logopedickou a poradenskou činnost.

Činnosti

 • Depistážní a diagnostikační činnost zaměřená na vyhledávání jedinců s rizikem školní neúspěšnosti.
 • Hodnocení účinnosti nápravných, reedukačních a kompenzačních postupů.
 • Poskytování speciálně pedagogických služeb.
 • Provádění nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s rizikovými jedinci.
 • Spolupráce s rodiči a rodinami postižených dětí a mládeže při aplikaci nápravných metod.
 • Spolupráce se školami a školskými, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do speciálně vzdělávacích a nápravných programů.
 • Tvorba koncepcí, metodik a postupů speciálně pedagogických, preventivních a poradenských služeb ve školství a jejich zavádění.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje postižených jedinců.
 • Vyšetřování logopedická, etopedická, samotopedická a další a provádění nápravy poruch.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2359 - Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení 00 24 558
23591 - Speciální pedagogové 00 30 506

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání