Přeskočit navigaci

Vysokoškolský učitel

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Vysokoškolský učitel provádí pedagogické, vědecké, výzkumné a vývojové nebo umělecké činnosti a jejich aplikaci ve výuce studentů a absolventů vysokých škol a při výchově vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

Činnosti

 • Aplikace výsledků výzkumu do praxe ve spolupráci s příslušnými subjekty.
 • Aplikace výsledků výzkumu ve výuce studentů, absolventů vysokých škol, vědeckých pracovníků.
 • Expertní a posuzovatelská činnost.
 • Hodnocení rozvojových a pedagogických procesů, tvorba nástrojů a hodnocení výsledků studentů.
 • Manažérské a koncepční činnosti.
 • Organizování a vedení účasti studentů na řešení výzkumných a vývojových úkolů.
 • Poskytování konzultací studentům.
 • Poskytování vzdělávacích služeb a expertizních služeb.
 • Přednášení učební látky, vedení seminářů, cvičení a laboratorních pokusů.
 • Příprava, rozvíjení a konkretizace vzdělávacích programů a učebních lekcí.
 • Publikační činnost.
 • Spolupráce se sociálními partnery, zahraničními partnery v oblasti vědy, umění a vzdělávání.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do vzdělávacích programů a výzkumných úkolů.
 • Tvorba odborných monografií, studijních textů, vysokoškolských učebnic a programů.
 • Tvorba studijních programů, metodik a učebních postupů a jejich zavádění.
 • Tvorba výzkumných, vývojových nebo uměleckých projektů včetně mezinárodních a řešení vědeckých úkolů v rámci základního a aplikovaného výzkumu.
 • Vedení administrativy spojené s evidencí pedagogické činnosti a výsledků studentů.
 • Vedení dokumentace výzkumných procesů a výsledků.
 • Vedení řešitelských a pedagogických týmů.
 • Vedení seminárních, ročníkových, diplomových a disertačních prací.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2310 - Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách 36 715 31 957
23102 - Profesoři na vysokých školách 55 447 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání