Přeskočit navigaci

Sanitář

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sanitář ve zdravotnických zařízeních na úseku lůžkové a ambulantní péče, v lázeňských zařízeních, na úseku patologie a transfúzních stanic a na operačních úsecích pod vedením pracovníka s vyšším stupněm kvalifikace zabezpečuje pomocné, obslužné, přípravné a dokončovací pomocné práce.

Činnosti

  • Po odborným dohledem všeobecné sestry nebo jiného pracovníka s vyšším stupněm kvalifikace způsobilého poskytovat ošetřovatelskou péči provádí následující činnosti:-Dovoz stravy na oddělení, případně její ohřívání, provádění úklidu čajové kuchyňky, sbírání a mytí a dezinfekce nádobí.-Obsluha a manipulace s jednoduchými přístroji zdravotnické techniky. -Manipulace s prádlem včetně dezinfekce a transportu.-Manipulace s kyslíkovými bombami dle platných předpisů. -Spolupráce na úpravě těla zemřelého, zajišťování odvozu.-Doprovod a převoz pacientů na vyšetření, ošetření a při přemístění.-Zajišťování komplexní péče o hygienu prostředí.-Zabezpečování transportu biologického a zdravotnického materiálu, obstarávaní pochůzek pro potřeby oddělení a pacientů.
  • Pod přímým vedením pracovníka s vyšším stupněm kvalifikace způsobilého poskytovat ošetřovatelskou péči provádí následující činnosti:-Zajišťování hygienické péče pacientů.-Polohování a manipulaci s pacientem včetně základní prevence dekubitů a úpravy lůžka.-Pomoc při rozdělování stravy pacientů, při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, popřípadě je krmí.-Péče o vyprazdňování pacientů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5329 - Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení 16 221 19 612
53295 - Sanitáři 15 858 18 881

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání