Přeskočit navigaci

Instalatér

Charakteristika

Instalatér samostatně zhotovuje, montuje, provádí údržbu a opravu plynovodních, vodovodních, vytápěcích a kanalizačních vnitřních a venkovních instalací.

Činnosti

  • Čtení a použití technických podkladů.
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Montáž a demontáž měřicích, ovládacích, regulačních a bezpečnostních zařízení.
  • Montáž a údržba sítí pro zásobování plynem, teplem a vodou.
  • Montáž a údržba zařízení pro zásobování plynem, teplem, chladem a vodou.
  • Montáž a údržba zdrojů tepla - plynu, oleje, nafty, tuhých paliv a obnovitelných zdrojů.
  • Montáž, seřízení a údržba instalovaných zařízení.
  • Provádění zkoušek těsnosti, tlaku a funkčnosti podle předepsaných norem.
  • Příprava pracoviště.
  • Zhotovování úseků potrubí, jejich rozvětvování a připojování.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání