Přeskočit navigaci

Autoptický laborant

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Autoptický laborant podle pokynů lékaře zajišťuje přípravné práce k provádění pitvy.

Činnosti

  • Manipulace s těly zemřelých.
  • Provádění preparační výkonů, nástřiků kontrastními látkami a želatinovými hmotami.
  • Příprava pomůcek a materiálů pro pitvu.
  • Zhotovení muzeálních a výukových, suchých, vlhkých, popř. akrylátových makroskopických preparátů.
  • Zodpovědnost za fotodokumentace pitvy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání