Přeskočit navigaci

Laboratorní pracovník

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Laboratorní pracovník pod odborným dohledem pracovníka s vyšším stupněm kvalifikace zajišťuje přípravu pomůcek a materiálů k laboratorním výkonům v laboratořích a zařízeních lékárenské péče a hygienické služby.

Činnosti

  • Dílčí práce při zhotovování histologických materiálů.
  • Péče o laboratorní zvířata.
  • Příjem, evidence, doručování biologického materiálu k vyšetření a předávaní výsledků vyšetření.
  • Příprava biologického a jiného materiálu k laboratornímu zpracování.
  • Příprava jednoduchých pracovních roztoků podle předpisu.
  • Příprava podložních sklíček, látek pro odvodnění a barvení preparátů.
  • Příprava skla a pomůcek pro odběr biologického a jiných materiálů pro zhotovení preparátů.
  • Přípravné práce pro histologická vyšetření, včetně materiálu a evidence.
  • Zařazování a vyhledávání preparátů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5329 - Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení 16 221 19 612
53291 - Laboratorní pracovníci 17 931 25 365

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání