Přeskočit navigaci

Dezinfektor

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Dezinfektor provádí dezinfekci, dezinsekci a deratizaci ve zdravotnických zařízeních podle pokynů a pod přímým vedením pracovníka s vyšším stupněm kvalifikace.

Činnosti

  • Obsluha čisticí stanice odpadních vod, včetně její dezinfekce.
  • Obsluha dezinfekčních, dezinsekčních a sterilizačních zařízení.
  • Provádějí dezinfekci vodních zdrojů a odběry vod na laboratorní vyšetření.
  • Provádění dezinfekce prádla, matrací, lůžkovin, zbytků jídla ve všech typech zdravotnických zařízeních.
  • Provádění ohniskové i ochranné deratizace.
  • Provádění ochranné, průběžné, popř. závěrečné ohniskové dezinfekce a dezinsekce v ohnisku nákazy.
  • Přípravy pomůcek a chemických prostředků.
  • Sledování spotřeby a stavu zásob dezinfekčních prostředků a manipulace s nimi.
  • Spalování odpadků, zajišťování pořádku ve všech prostorách a zařízení dezinfekčních stanic.
  • Šetření v terénu včetně provádění potřebných opatření v ohnisku nákazy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání