Přeskočit navigaci

Zubní technik

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zubní technik zhotovuje stomatologické protézy a ortodontické léčebné pomůcky v rámci samostatného pracoviště nebo zdravotnického zařízení na základě ordinace stomatologa a podle otisků jím zhotovených.

Činnosti

  • Obsluha technických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře,odpovědnost za jejich údržbu.
  • Odpovědnost za hospodárné zpracovávání dentálního materiálu.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zhotovování všech druhů stomatologických protéz a ortodontických pomůcek a provádění jejich opravy.
  • Zpracovávání drahých kovů dle zvláštních předpisů.
  • Zpracovávání všech kovů, slitin, plastických hmot a pomocných materiálů užívaných ve stomatologii.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3214 - Odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky a protetiky 00 25 125
32142 - Zubní technici 00 25 105

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání