Přeskočit navigaci

Zdravotnický záchranář

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zdravotnický záchranář pracuje v oblasti neodkladné péče, zvláště v systému zdravotnické záchranné služby a v jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním odborné zdravotnické pomoci.

Činnosti

  • Aplikace nitrožilně produktů z lidského materiálu pod přímým vedením lékaře s výjimkou plné krve nebo erytrocytové mysy, asistence při transfúzích.
  • Asistence při překotném porodu včetně prvního ošetření novorozence.
  • Dispečerská činnost na operačním středisku (dispečinku) zdravotnické záchranné služby včetně vedení příslušných záznamů.
  • Obsluha a údržba předepsaného a potřebného vybavení zdravotnických vozidel.
  • Podávání léčiv, které nejsou vázány na lékařský předpis.
  • Podílení se na řešení následků hromadných nehod ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem.
  • Provádění standardních výkonů při výjezdu posádky rychlé zdravotnické pomoci (kardiopulmonální resustitaci, inhalační kyslíkovou léčbu, aplikaci infuzí a farmak, monitorování vitálních funkcí, odběr biologického materiálu a orientační posouzení výsledků, první ošetření ran včetně zástavy krvácení apod.).
  • Spolupráce s lékařem.
  • Vykonávání odborné činnosti v oblasti přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof.
  • Vyprošťování, přemisťování, polohování postižených, znehybnění končetin, páteře a pánve apod.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3258 - Zdravotničtí záchranáři 25 718 35 694
32580 - Zdravotničtí záchranáři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání