Přeskočit navigaci

Zdravotnický záchranář

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zdravotnický záchranář pracuje v oblasti neodkladné péče, zvláště v systému zdravotnické záchranné služby a v jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním odborné zdravotnické pomoci.

Činnosti

  • Aplikace nitrožilně produktů z lidského materiálu pod přímým vedením lékaře s výjimkou plné krve nebo erytrocytové mysy, asistence při transfúzích.
  • Asistence při překotném porodu včetně prvního ošetření novorozence.
  • Dispečerská činnost na operačním středisku (dispečinku) zdravotnické záchranné služby včetně vedení příslušných záznamů.
  • Obsluha a údržba předepsaného a potřebného vybavení zdravotnických vozidel.
  • Podávání léčiv, které nejsou vázány na lékařský předpis.
  • Podílení se na řešení následků hromadných nehod ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem.
  • Provádění standardních výkonů při výjezdu posádky rychlé zdravotnické pomoci (kardiopulmonální resustitaci, inhalační kyslíkovou léčbu, aplikaci infuzí a farmak, monitorování vitálních funkcí, odběr biologického materiálu a orientační posouzení výsledků, první ošetření ran včetně zástavy krvácení apod.).
  • Spolupráce s lékařem.
  • Vykonávání odborné činnosti v oblasti přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof.
  • Vyprošťování, přemisťování, polohování postižených, znehybnění končetin, páteře a pánve apod.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3258 - Zdravotničtí záchranáři 25 718 35 694
32580 - Zdravotničtí záchranáři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání