Přeskočit navigaci

Dentální hygienista

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Dentální hygienista provádí odbornou ošetřovatelskou péči v oblasti stomatologie na úseku lůžkové a ambulantní péče.

Činnosti

  • Diagnostikace patologii parodontu.
  • Informování ošetřujícího zubního lékaře o výsledcích ošetřování pacientů a doporučování další ošetření zubního specialisty.
  • Nácvik postupů ústní hygieny a vykonávání individuální i kolektivní zdravotně výchovné činnosti.
  • Odborné čištění zubů včetně odstraňování zubního plaku a kamene, odtraňování retenčních míst plaku.
  • Po indikaci zubního lékaře provádění kosmetických změn zubu (např.: bělení ).
  • Provádění a dokumentování vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny, vč. zhodnocení stavu parodontu, zjištění krvácivosti dásní a provedení otisků chrupu.
  • Provádění odborného subgingiválního scalingu, kyretáže a root planing (preventivní nechirurgická terapie).
  • Provádění povrchové úpravy výplní a úpravy ostrých a přečnívajících hran protetických prací, ošetření citlivého dentinu a lokální fluoridace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání