Přeskočit navigaci

Zdravotní laborant

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zdravotní laborant provádí odborné činnosti související s odběrem, laboratorním zpracováním a vyšetřením biologického materiálu, včetně obsluhy laboratorní techniky ve všech typech zdravotnických zařízeních na úseku klinické biochemie, hematologie, histologie, mikrobiologie a lékařské genetiky.

Činnosti

 • Kontrola uložení laboratorních chemikálií a setů a kontrola jejich expirace.
 • Provádění a analýza laboratorních metod, rozvoj, navrhování a zavádění nových laboratorních metod.
 • Provádění odběrů krve a ostatního biologického materiál na základě indikace lékaře.
 • Provádění speciálních laboratorních vyšetření, identifikace vzorků biologického materiálu a příprava materiálů pro laboratorní činnost.
 • Provádění standardních operačních postupů na svém úseku práce.
 • Samostatné provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu a příprava materiálů nutných pro laboratorní a diagnostickou činnost.
 • Samostatné provádění specializovaných laboratorních vyšetření pod odborným dohledem.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování běžné údržby laboratorní techniky.
 • Zajišťování zpracování vzorků biologického materiálu a jejich likvidaci.
 • Zhotovování výukových makroskopických preparátů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3212 - Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví 25 921 27 504
32121 - Zdravotní laboranti 25 831 27 655

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání