Přeskočit navigaci

Zdravotní laborant

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zdravotní laborant provádí odborné činnosti související s odběrem, laboratorním zpracováním a vyšetřením biologického materiálu, včetně obsluhy laboratorní techniky ve všech typech zdravotnických zařízeních na úseku klinické biochemie, hematologie, histologie, mikrobiologie a lékařské genetiky.

Činnosti

 • Kontrola uložení laboratorních chemikálií a setů a kontrola jejich expirace.
 • Provádění a analýza laboratorních metod, rozvoj, navrhování a zavádění nových laboratorních metod.
 • Provádění odběrů krve a ostatního biologického materiál na základě indikace lékaře.
 • Provádění speciálních laboratorních vyšetření, identifikace vzorků biologického materiálu a příprava materiálů pro laboratorní činnost.
 • Provádění standardních operačních postupů na svém úseku práce.
 • Samostatné provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu a příprava materiálů nutných pro laboratorní a diagnostickou činnost.
 • Samostatné provádění specializovaných laboratorních vyšetření pod odborným dohledem.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování běžné údržby laboratorní techniky.
 • Zajišťování zpracování vzorků biologického materiálu a jejich likvidaci.
 • Zhotovování výukových makroskopických preparátů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3212 - Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví 25 921 27 504
32121 - Zdravotní laboranti 25 831 27 655

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání