Přeskočit navigaci

Optometrista

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Optometrista zhotovuje, seřizuje a prodává vhodné korekční oční pomůcky, vyšetřuje zrak pacientů a předepisuje jim korekční oční pomůcky jak ve zdravotnických zařízeních na úseku oftalmologie, tak v samostatných očních optikách.

Činnosti

  • Na základě vlastního posouzení a rozhodnutí bez odborného dohledu u osob starších 15 let věku provádí následující činnosti:-Rozpoznávání patologických stavů na oku a při podezření na oční onemocnění doporučuje pacientovi vyšetření u očního lékaře.-Zhotovování korekčních pomůcek pro těžce zdravotně postižené včetně těch nejnáročnějších.-Provádění fotografické dokumentace pozadí bulbů, metrických vyšetření oka (refrakce a měření keratometrem) a vyšetření v oblasti předního segmentu oka.
  • Pod odborným dohledem očního lékaře může provádět výše uváděné činnosti i u osob mladších 15 let.
  • Poradenská služba v oblasti refrakce a kontaktních čoček při výběru brýlových obrub a doporučování vhodných druhů a úprav brýlových čoček.
  • Provádění screeningových vyšetření zrakové ostrosti u předškolních a školních dětí pod odborným dohledem očního lékaře.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
22671 - Optometristé 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání