Přeskočit navigaci

Farmaceutický asistent

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Farmaceutický asistent provádí odborné práce spojené s přípravou, kontrolou, skladováním a distribucí léčiv, zdravotnických pomůcek a prostředků zdravotnické techniky ve zdravotnických zařízeních a na pracovištích lékáren.

Činnosti

 • Objednávání léčiv a zdravotnických prostředků, diagnostik a dalšího sortimentu, zabezpečení jejich řádné přejímky, uchovávání a doplňování s výjimkou velmi silně účinných léčiv a omamných látek.
 • Provádění adjustace a uchovávání hotových přípravků.
 • Provádění základních laboratorních prací při kontrole léčiv a činností spojených s dodržováním norem zásob léčiv a zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních.
 • Příprava a vydávání léčiv a zdravotnických potřeb na žádanky zdravotnických zařízení a veterinární služby.
 • Příprava léčivých přípravků, kromě přípravků obsahujících silně a velmi silně účinná léčiva, a to podle Českého lékopisu a příslušných norem.
 • Příprava radiofarmak a cytostatik podle pokynů nadřízeného včetně provádění souvisejících činností, zejména příjmu, instalace generátorů, likvidace zbytků a dekontaminace pracoviště.
 • Příprava zkoumadel.
 • Samostatný výdej prostředků zdravotnické techniky, volně prodejných léků a ostatních přípravků a pomůcek včetně podávání informace o jejich správném užívání a uchovávání a asistence lékárníkovi při výdeji léčiv na lékařský předpis.
 • Spolupráce při sestavování plánu materiálních potřeb, zajišťování objednávání pomocného a provozního materiálu.
 • Spolupráce při zpracování technologických předpisů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3213 - Farmaceutičtí asistenti 23 572 27 066
32130 - Farmaceutičtí asistenti 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání