Přeskočit navigaci

Porodní asistentka

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Porodní asistentka zajišťuje odbornou celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči v oboru porodnictví a gynekologie o ženy a novorozence ve všech typech zdravotnických zařízení, v terénní a domácí péči.

Činnosti

  • Instrumentování na operačním sále při porodu císařským řezem.
  • Poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu, příprava pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům, asistence při nich lékařům a jiným zdravotnickým pracovníkům, zajišťování ošetřovatelské péče při výkonech a po nich.
  • Poskytování nebo zprostředkování pomoci v otázkách sociálně právních.
  • Provádění návštěvní služby u těhotných žen, šestinedělek a gynekologicky nemocných žen, sledování jejich zdravotního stavu, prevence prekanceroz, sexuálně přenosných nemocí a zánětů.
  • Provádění vyšetření a léčebných výkonů, vaginálních odběrů na cytologická vyšetření.
  • Vedení ošetřovatelské dokumentace.
  • Vedení speciální skupinové a individuální tělesné výchovy a dechových cvičení, cvičení pro ženy po gynekologických operacích a s gynekologickými onemocněními.
  • Výchovná a poradenská činnost v oblasti plánovaného rodičovství, včetně poučení o způsobech možné antikoncepce.
  • Zajišťování práce spojené s přijetím, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3222 - Porodní asistentky bez specializace 25 977 28 704
32221 - Porodní asistentky s osvědčením 25 768 28 807

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání