Přeskočit navigaci

Farmaceut

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Farmaceut pod odborným dohledem zajišťuje přípravu a výdej léčiv a zdravotnických prostředků.

Činnosti

  • Odborná činnost v biochemických a jiných laboratořích ve zdravotnictví pod vedením farmaceuta specialisty.
  • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výroby a distribuce léčiv a zdravotnických potřeb pod vedením farmaceuta se specializovanou způsobilostí.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování činností spojených s výrobou, výdejem a distribucí léčiv pod vedením farmaceuta se specializovanou způsobilostí.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2262 - Farmaceuti 37 511 41 749
22621 - Farmaceuti bez specializace 42 687 37 260

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání