Přeskočit navigaci

Zubní lékař

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zubní lékař vykonává profesi zubního lékaře specialisty nebo je postgraduálním studentem, který současně získává svoji odbornou specializaci. Lékařskou činnost vykonává pod vedením zubního lékaře způsobilého k samostatnému výkonu povolání.

Činnosti

  • Prevence, diagnostika a léčení chrupu, dutiny ústní pod vedením lékaře-školitele.
  • Příprava na specializaci v příslušném lékařském oboru.
  • Spolupráce na ochraně veřejného zdraví pod vedením lékaře-školitele.
  • Spolupráce na výzkumných úkolech ve zdravotnictví.
  • Spolupráce s ošetřujícím personálem.
  • Zajišťování příslušné dokumentace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2261 - Zubní lékaři 30 651 46 896
22611 - Zubní lékaři bez specializace 00 42 642

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání