Přeskočit navigaci

Zubní lékař

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zubní lékař vykonává profesi zubního lékaře specialisty nebo je postgraduálním studentem, který současně získává svoji odbornou specializaci. Lékařskou činnost vykonává pod vedením zubního lékaře způsobilého k samostatnému výkonu povolání.

Činnosti

  • Prevence, diagnostika a léčení chrupu, dutiny ústní pod vedením lékaře-školitele.
  • Příprava na specializaci v příslušném lékařském oboru.
  • Spolupráce na ochraně veřejného zdraví pod vedením lékaře-školitele.
  • Spolupráce na výzkumných úkolech ve zdravotnictví.
  • Spolupráce s ošetřujícím personálem.
  • Zajišťování příslušné dokumentace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2261 - Zubní lékaři 30 651 46 896
22611 - Zubní lékaři bez specializace 00 42 642

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání