Přeskočit navigaci

Obsluha strojů v povrchové těžbě

Charakteristika

Obsluha strojů v povrchové těžbě obsluhuje stroje a zařízení při povrchové těžbě surovin a zajišťuje jejich běžnou údržbu.

Činnosti

  • Běžná údržba strojů a zařízení.
  • Obsluha kolesového nakladače.
  • Obsluha nakládacího výložníku.
  • Obsluha pásového vozu.
  • Obsluha rypadla.
  • Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji.
  • Vedení příslušných záznamů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8112 - Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin 24 784 00
81121 - Obsluha zařízení na úpravu rudných surovin 27 342 00
81122 - Obsluha zařízení na úpravu nerudných surovin 24 416 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.