Přeskočit navigaci

Kamnář technik individuálně stavěných topidel

Charakteristika

Kamnář technik individuálně stavěných topidel provádí stavbu, přestavbu a opravy různých typů kamen, sporáků a krbů včetně zkoušek jejich zapojení.

Činnosti

  • Navrhování funkce a designu, dimenzování a vytváření technické dokumentace individuálně stavěných topidel.
  • Organizování a kontrola práce kamnářů a subdodavatelů-souvisejících se stavbou individuálních topidel.
  • Provádění analýzy potřeb zadavatele a technických potřeb objektu s ohledem na náplň kamnářské činnosti.
  • Uzavírání zakázek a předávání zakázek.
  • Vlastní provádění kamnářských prací.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7112 - Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb 17 856 19 458
71122 - Kamnáři, zedníci ohnivzdorného zdiva 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.