Přeskočit navigaci

Zedník

Charakteristika

Zedník provádí opravy na stavebních konstrukcích, zednické a betonářské práce při úpravách povrchů s použitím malt, cihel, tvárnic a dalšího stavebního materiálu.

Činnosti

 • Betonování stavebních konstrukcí z betonu a železobetonu.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví ve stavebnictví a při práci ve výškách.
 • Nahazování, štukování a omítání ploch.
 • Návrh pracovních postupů, materiálů a pomůcek pro zdění nosných stěn, příček, omítkářských a zednických prací.
 • Obsluha strojních zařízení.
 • Orientace v pracovních a technologických postupech pro omítkářské, betonářské a zednické práce.
 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci.
 • Posuzování vhodnosti a kvality stavebních materiálů.
 • Výpočty spotřeby materiálů pro zdění a omítání.
 • Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých maltových a betonových směsí.
 • Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7112 - Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb 17 794 19 968

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání