Přeskočit navigaci

Strojník obsluhy stavebních strojů

Charakteristika

Strojník obsluhy stavebních strojů řídí, obsluhuje a udržuje stavební pracovní stroje a zařízení.

Činnosti

  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Obsluha rozpěrného prstence a řízení činnosti záštitového komplexu mechanizovaného razicího štítu.
  • Odstraňování závad a kontrola chodu a výkonu stavebních strojů.
  • Organizování práce při běžných a středních opravách velkostrojů, řízení prací při ražbě tunelů pomocí mechanizovaného razicího štítu.
  • Příprava pracoviště a pracovních strojů.
  • Řízení a opravy dobývacích a zakládacích velkostrojů všech typů.
  • Řízení, obsluha a údržba pracovních strojů a zařízení.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8342 - Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení 25 828 22 428
83422 - Obsluha zemních a příbuzných strojů 25 424 22 428

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.