Přeskočit navigaci

Lešenář

Charakteristika

Lešenář staví, rozebírá a upravuje lešení a speciální konstrukce z lešení.

Činnosti

  • Montáž, demontáž a úpravy lešení a ochranných konstrukcí lešení.
  • Montáž, demontáž a úpravy závěsných lávek, montážních plošin, pojízdných lešení, konstrukcí stavebních výtahů.
  • Výběr potřebného množství lešenářských prvků a dalšího materiálu pro stavbu lešení.
  • Vyměření a naplánování sledu operací pro stavbu, úpravu nebo rozebrání lešení.
  • Vymezení a zabezpečení místa pro stavbu lešení.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7119 - Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 20 701 19 599
71193 - Lešenáři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání