Přeskočit navigaci

Dlaždič

Charakteristika

Dlaždič provádí pokládání dlažebních a asfaltových povrchů.

Činnosti

  • Jednoduché opravy a údržba dlaždičských nástrojů a zařízení.
  • Obsluha přepravníku a vařiče asfaltu.
  • Otesávání, řezání a úprava přírodních kamenů, desek, tvarovaných kamenů, cihelných a betonových kostek a jiných materiálů.
  • Pokládání a opravy venkovních chodníkových dlažeb, usazování obrubníků, silničních dlažeb a dlažeb z kamenných materiálů.
  • Pokládání litých asfaltových dlažeb.
  • Pokládání obalených drtí do profilů vozovek a chodníků s hutněním směsi.
  • Pokládání podkladových izolačních a ochranných asfaltových pásů.
  • Provádění asfaltového koberce postřikem živicí.
  • Vyměřování a vytyčování pracovní plochy určené pro dláždění.
  • Zakládání, vyvážení, pokládání a opravy těžkých dlažeb z lomového kamene apod.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7112 - Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb 17 794 19 968
71123 - Dlaždiči 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání