Přeskočit navigaci

Obsluha plynárenských zařízení

Charakteristika

Obsluha plynárenských zařízení provádí práce obslužného charakteru při dopravě a přípravě surovin pro výrobu plynu, čištění a sušení plynu, úpravě, skladování a zpracovávání vedlejších produktů.

Činnosti

  • Dálkové řízení provozu generátorových stanic při tlakovém zplyňování uhlí a dodávky plynu do sítě spojené s dálkovým řízením výrobního zdroje.
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Přečerpávání propan-butanu z cisteren nebo velkokapacitních zásobníků a jeho dodávka na určené místo.
  • Řízení technologických procesů při odsiřování expanzních plynů v plynárenské výrobě, čištění fenolových vod a dodávce zemního plynu na podzemních zásobnících.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8131 - Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu 25 021 00
81312 - Obsluha strojů a zařízení pro zpracování ropy a zemního plynu 29 852 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.