Přeskočit navigaci

Elektromechanik pro silnoproud

Charakteristika

Elektromechanik pro silnoproud provádí práce a dílčí i celkové řízení prací při montážích, opravách a rekonstrukcích elektrických zařízení, elektrických trakčních a zabezpečovacích zařízení, rozvodů a zařízení v objektech bytové, občanské, průmyslové a zemědělské výstavby apod., při stavbě veřejného osvětlení, venkovních linek, světelné dopravní signalizace a dopravních značek, samostatně obsluhuje energetická zařízení, provádí montáže bleskosvodných systémů, provádí samostatné práce při opravách a údržbě nevýbušných elektrozařízení.

Činnosti

 • Běžné opravy a údržba nevýbušných elektrozařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Montáž a opravy systémů elektrického osvětlení.
 • Montáž a zapojování měřicích přístrojů a souprav pro měření a kontrolu odběru elektrické energie.
 • Montáž, demontáž, seřizování a výměna uzlů u vybraných strojů a zařízení, např. důlních transformátorů, stacionárních elektromotorů čerpadel a vysokonapěťových a výkonových zařízení těžních strojů.
 • Montáž, rekonstrukce, opravy a údržba elektrických stanic.
 • Montáž, rekonstrukce, opravy a údržba venkovních a kabelových elektrických vedení.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba a opravy pevných elektrických trakčních zařízení, souborů silnoproudých zařízení vn a vvn (zpravidla venkovního provedení).
 • Montáž, rekonstrukce, údržba a opravy zařízení pro napájení zabezpečovacích zařízení železniční dopravy.
 • Montáž, údržba a opravy všech typů hromosvodů.
 • Montáž, zapojování, kontrola a rekonstrukce elektrických rozvodů v budovách a průmyslových objektech.
 • Práce na elektrických zařízeních ve vypnutém stavu, v blízkosti zařízení pod napětím vn a vvn a práce pod napětím, práce ve výškách a ve vynucených polohách.
 • Provádění středních a generálních oprav energetických zařízení.
 • Připojování strojů a elektrických zařízení.
 • Řízení a provádění testů a měření zajišťujících spolehlivé a efektivní fungování energetického zařízení.
 • Zapojování a opravy dalších součástí elektroinstalací - rozvaděčů, ovladačů, jističů, transformátorů, usměrňovačů, zásuvek, spínačů, přepínačů, lustrů a různých elektrospotřebičů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání