Přeskočit navigaci

Montér elektronických komunikačních sítí

Charakteristika

Montér elektronických komunikačních sítí provádí montáž, rekonstrukce a opravy komunikačních sítí.

Činnosti

 • Hloubení jam na stožáry, stavba stožárů nadzemních telekomunikačních tratí, montáž sdružených stožárů včetně výstroje.
 • Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních komunikačních vedení.
 • Montáž a opravy elektricky vyrovnávaných i nevyrovnávaných kabelů.
 • Montáž a opravy koaxiálních kabelů a optických kabelů.
 • Montáž traťových, síťových a účastnických rozváděčů sdružovacích zařízení včetně měření uzemnění, přesměrovávání vedení v rozváděčích.
 • Odpancéřování konců kabelů, zatahování kabelů do tvárnicových tratí a jejich pokládání v kabelových kolektorech, zalévání kabelových souborů zalévací hmotou.
 • Opravy sdělovacích a zabezpečovacích sítí a zařízení aktivní protikorozní ochrany.
 • Pokládání kabelů.
 • Uvádění do provozu a oživování sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zabezpečování provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany telekomunikačních kabelů.
 • Zřizování a montáž nadzemních telekomunikačních tratí a vnějších přípojných vedení účastnických telefonních stanic samonosnými kabely nebo vodiči.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7422 - Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií 00 21 379
74220 - Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.