Přeskočit navigaci

Horník v dole

Charakteristika

Horník v dole provádí hornické práce v dole, obsluhuje důlní stroje a zařízení a vykonává další činnosti spojené s báňskou údržbou důlních děl a bezpečnosti práce při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Činnosti

 • Báňská údržba důlních děl.
 • Doprava materiálů, zařízení a strojů.
 • Hornické práce při dobývání, ražení a hloubení důlních děl.
 • Kontrola pásových souprav.
 • Obsluha důlních strojů a zařízení.
 • Odběr vzorků ovzduší a prachových směsí.
 • Proměřování parametrů větrání.
 • Řízení a obsluha dobývacích a razicích strojů.
 • Stavba a údržba bezpečnostních objektů v dole.
 • Vedení příslušných záznamů.
 • Vrtání důlních vrtů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání