Přeskočit navigaci

Smaltér

Charakteristika

Smaltér pomocí různé techniky nanáší smaltové povlaky na kovy.

Činnosti

  • Konečná úprava smaltových výrobků dekoračními technikami, např. lemováním, šablonováním, obtiskem, světlotiskem a stínováním.
  • Nanášení smaltových povlaků na umělecké předměty včetně nanášení smaltovací suspenze na požadovaný odstín a vypalování smaltu.
  • Nanášení základních a krycích smaltových povlaků na kovové výrobky namáčením, poléváním, stříkáním ručně a strojně, pudrováním a práškováním v elektrostatickém poli.
  • Obsluha a kontrola technologických režimů vypalovacích pecí, sušicích linek nebo automatických a poloautomatických nanášecích zařízení.
  • Obsluha, kontrola a nastavení tlakovzdušného systému – kompresory, rozvody vzduchu.
  • Posouzení stavu povrchu polotovaru nebo výrobku.
  • Příprava smaltovacích suspenzí na požadovaný odstín.
  • Stanovení pracovního postupu a materiálu.
  • Základní údržba zařízení a pomoc při opravách a opětném spouštění zařízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy sluchu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7132 - Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) 25 323 00
71322 - Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků 23 812 00
8122 - Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 22 824 00
81222 - Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 22 413 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání