Přeskočit navigaci

Puškař

Charakteristika

Puškař zhotovuje a sestavuje sportovní a lovecké zbraně, včetně jejich součástí.

Činnosti

  • Čtení a použití technických podkladů, včetně tvorby vlastních náčrtů.
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Práce s ohledem na zvýšené nároky na BOZP a sledování legislativy týkající se zbraní.
  • Provádění oprav skupin a podskupin různých druhů loveckých a sportovních zbraní a zhotovování součástí s víceúčelovým použitím podle přání zákazníka.
  • Provádění vnitřních a vnějších úprav hlavních částí zbraní, včetně hlavní a jejich rovnání, vzhledové a povrchové úpravy.
  • Přezkušování funkčnosti zbraní včetně nástřelu a aretace mířidel.
  • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
  • Zhotovování a sestavování skupin a podskupin všech typů loveckých, sportovních a vzduchových zbraní, zhotovování unikátních zbraní včetně požadovaných úprav a zdobení dle přání zákazníka.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7222 - Nástrojaři a příbuzní pracovníci 22 835 20 542
72226 - Puškaři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání