Přeskočit navigaci

Hodinář

Charakteristika

Hodinář samostatně vyrábí, seřizuje a opravuje hodinářské výrobky.

Činnosti

  • Individuální zhotovování součástí při opravách, výroba funkčních vzorků a prototypů mechanických a elektronických časoměrných přístrojů.
  • Kontrola vykonané práce.
  • Opravy všech typů časoměrných přístrojů a jejich seřizování s použitím diagnostických přístrojů.
  • Seřízení chronografů.
  • Sestavování a seřizování částí i celků všech typů mechanických a elektronických časoměrných přístrojů.
  • Výměny jednotlivých součástí, např. skla, ručiček, natahovacího pera, výměny baterií atd.
  • Zhotovování hodinářských součástí na jednoúčelových strojích nebo zařízeních.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání