Přeskočit navigaci

Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami z přírodní břidlice

Charakteristika

Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami z přírodní břidlice pokrývá tvarově složité šikmé střechy s nerovinnými střešními plochami skládanými krytinami z přírodní břidlice.

Činnosti

  • Oprava a údržba krytin z přírodní břidlice.
  • Pokrývání tvarově složitých šikmých střech s nerovinnými střešními plochami všemi typy skládaných krytin z přírodní břidlice.
  • Úprava krytiny u hřebene, okapu, štítu, na nároží a úžlabí a u proniků střešních těles (komínů, ventilačních průduchů, střešních oken aj.).
  • Zhotovení podkladu pod krytinu včetně pojistné hydroizolace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Osoby s kardiostimulátorem.
  • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.