Přeskočit navigaci

Pokrývač skládaných krytin plechových

Charakteristika

Pokrývač skládaných krytin plechových pokrývá tvarově jednoduché šikmé střechy s rovinnými střešními plochami plechovými maloformátovými i velkoformátovými skládanými krytinami.

Činnosti

  • Oprava a údržba plechových krytin.
  • Pokrývání tvarově jednoduchých šikmých střech s rovinnými střešními plochami všemi typy skládaných krytin plechových malo i velkoformátových.
  • Úprava krytiny u hřebene, okapu, štítu, na nároží a úžlabí a u proniků střešních těles (komínů, ventilačních průduchů, střešních oken aj.).
  • Zhotovení podkladu pod krytinu včetně pojistné hydroizolace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Osoby s kardiostimulátorem.
  • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.