Přeskočit navigaci

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy dřevostaveb

Charakteristika

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy dřevostaveb zhotovuje, montuje a demontuje individuálně vyráběné tesařské konstrukce dřevostaveb skeletových a srubových konstrukčních systémů.

Činnosti

  • Rozvržení a měření dřevěných prvků.
  • Ruční opracování a strojní obrábění dřevěných materiálů.
  • Spojování prvků tesařských konstrukcí tesařskými spoji.
  • Volba pracovních postupů pro zhotovení, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí.
  • Zhotovení a opravy tesařsky vázaných konstrukcí krovů střech a tesařsky vázaných konstrukcí budov.
  • Zhotovení bednění, laťování střech, konstrukcí z příhradových vazníků a jejich opravy.
  • Zhotovení dřevěných prvků tesařských konstrukcí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7115 - Tesaři a stavební truhláři 18 077 19 707
71151 - Tesaři 19 507 18 979

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.