Přeskočit navigaci

Obkladač prefabrikovaných konstrukcí

Charakteristika

Obkladač prefabrikovaných konstrukcí obkládá podlahy a stěny, obkladačkami, dlaždicemi, mozaikami a keramickými, skleněnými a kamennými deskami z kamene přírodního nebo umělého na předem připravené prefabrikáty ve výrobním závodě.

Činnosti

  • Dodržování bezpečnostních předpisů v daném výrobním provoze.
  • Kladení obkladových materiálů na rovné plochy, dle předem připraveného standardizovaného technologického postupu.
  • Příprava lepících a spárovacích hmot.
  • Spárování spárovacími hmotami a silikonem a mytí obložených ploch.
  • Úprava ploch pod obklady nebo pod dlažbou dle technologického předpisu.
  • Volba technologického postupu kladení, podle použité výrobní technologie.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71223 - Obkladači 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.