Přeskočit navigaci

Lesní inženýr pro pěstební činnost a školkařství

Charakteristika

Lesní inženýr pro pěstební činnost a školkařství koordinuje lesnické práce v pěstební činnosti a lesním školkařství v rámci dané výrobní jednotky.

Činnosti

 • Komplexní řízení provozu lesních školek.
 • Kontrola dodržování BOZP, PO a pracovních postupů v pěstební činnosti a školkařství.
 • Kontrola realizovaných činností v pěstební činnosti a školkařství, včetně kontrolních přejímek jednotlivých pracovišť.
 • Koordinace lesnických činností se zájmy ochrany přírody, odsouhlasení lesnických prací ve zvlášť chráněných územích.
 • Řízení podřízených pracovníků na svěřeném úseku hospodaření.
 • Řízení prací v pěstební činnosti v rámci výrobní jednotky (lesní závod, lesní správa aj.).
 • Řízení procesů ochrany lesa v rámci výrobní jednotky.
 • Spolupráce při obnově lesního hospodářského plánu.
 • Účast a podávání vysvětlení při externích kontrolách a auditech, spolupráce s orgány státní správy lesa.
 • Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit v pěstební činnosti a školkařství.
 • Vedení sumárních evidencí v pěstební činnosti (např. bilance holin a sadebního materiálu).
 • Zpracování a aktualizace technologických a pracovních postupů pro danou výrobní jednotku.
 • Zpracování podkladů z oblasti pěstební činnosti pro zadávání veřejných zakázek.
 • Zpracování pravidel pro tvorbu projektů pěstební činnosti, koordinace jejich zpracování, jejich sumarizace, kontrola a odsouhlasení.
 • Zpracování příslušných statistických výkazů.
 • Zpracování, kontrola a vyhodnocování časových prováděcích plánů realizace pěstebních činností.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 31 604 30 723
21325 - Specialisté v oblasti lesnictví 31 611 26 495

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.