Přeskočit navigaci

Pracovník ubytování v malých ubytovacích zařízeních

Charakteristika

Pracovník ubytování v malých ubytovacích zařízeních zajišťuje komplexní chod ubytovacího zařízení včetně zajištění doprovodných služeb a činností spojených s pobytem hostů.

Činnosti

 • Administrování ubytovacího procesu hostů.
 • Jednání s obchodními partnery, dodavateli a úřady.
 • Koordinování a vykonávání veškerých provozních činností.
 • Monitorování spokojenosti hostů a realizování aktivit k utváření vhodného dojmu hostů.
 • Nakupování zboží a provozního materiálu.
 • Obsluhování technických systémů – PMS (Property Management Systém) a všechny návazné systémy.
 • Příjímání rezervací, registrování přijíždějících hostů a související nabízení dalších různých variant služeb.
 • Příprava podkladů pro účetního pracovníka, případně vlastní účtování svépomocí.
 • Příprava snídaní a zajištění občerstvení pro hosty.
 • Řešení provozních záležitostí.
 • Řešení připomínek a stížností hostů.
 • Vyřizování požadavků hostů během pobytu.
 • Vyřizování telefonických a emailových požadavků.
 • Zajištění aktivit souvisejících s odjezdem hostů včetně zúčtování.
 • Zajištění propagační a obchodní činnosti.
 • Zajištění průběžného a závěrečného úklidu pokojů a ostatních prostor.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4224 - Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních 16 183 20 129
42240 - Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních 00 00
5151 - Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení 16 464 20 889
51512 - Provozní pracovníci v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz) 16 002 22 618

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.