Přeskočit navigaci

Pracovník akvizic nemovitostí

Charakteristika

Pracovník akvizic nemovitostí vede smluvní jednání a provádí akvizici vhodných pozemků, případně objektů, s cílem rozvoje stávající obchodní sítě.

Činnosti

  • Analýza a hodnocení budoucí prosperity vybrané lokality dle předem definovaných kritérií (př. velikost města, spádová oblast, nejbližší konkurence, očekávaný obrat).
  • Hledání vhodných lokalit a komunikace s vlastníky vhodných pozemků, případně objektů.
  • Jednání s interními i externími obchodními partnery.
  • Monitorování aktivit konkurenčních společností v oblasti akvizice.
  • Organizace a koordinace činností v rámci svěřeného projektu.
  • Profesionální jednání s příslušnými úřady a orgány státní správy.
  • Příprava podkladů pro zpracování a uzavření kupních, nájemních smluv apod.
  • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
33340 - Realitní makléři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání