Přeskočit navigaci

Správce kempu

Charakteristika

Správce kempu zabezpečuje provoz a údržbu kempu nebo širšího rekreačního zařízení.

Činnosti

  • Plánování a řízení stavebních a dalších rozsáhlejších úprav a oprav kempu a jeho vybavení.
  • Podílení se na organizaci společenských a kulturních akcí.
  • Proškolování personálu.
  • Spolupráce při provádění rozpisu služeb a koordinace pracovníků kempu.
  • Vedení agendy související s chodem kempu a vytváření uzávěrky na jednotlivých pracovištích.
  • Zajišťování bezpečnosti v kempu.
  • Zajišťování služeb souvisejících s provozem kempu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5151 - Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení 16 464 20 889
51512 - Provozní pracovníci v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz) 16 002 22 618

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání