Přeskočit navigaci

Knihkupec

Charakteristika

Knihkupec vykonává obchodní a další odborné činnosti související s provozem knihkupectví či nakladatelství, s distribucí, propagací a dalšími oblastmi knižního obchodu.

Činnosti

  • Objednávky, odběr a přejímka knih, zvukových a obrazových nosičů, CD ROM a doplňkového sortimentu.
  • Poskytování služeb zákazníkovi, vyřizování dotazů, stížností a reklamací.
  • Prezentace a prodej knih, zvukových a obrazových nosičů, CD ROM a doplňkového sortimentu včetně kvalifikovaného poradenství.
  • Příprava a realizace propagačních akcí, vystavování a aranžování zboží.
  • Skladování, ošetřování a zabezpečení ochrany zboží.
  • Uložení a tematické řazení knih, hudebnin a doplňkového sortimentu.
  • Vedení kontrolní pokladny včetně vyřizování hotovostních i bezhotovostních plateb.
  • Vyřizování objednávek zákazníků včetně objednávek ze zahraničí.
  • Zadávání dat do bibliografických katalogů a systémů a jejich další využívání.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5223 - Prodavači v prodejnách 14 620 16 396
52239 - Prodavači ostatního zboží v prodejnách 15 157 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání