Přeskočit navigaci

Vedoucí kempu

Charakteristika

Vedoucí kempu řídí a zajišťuje provoz kempu nebo širšího rekreačního zařízení.

Činnosti

  • Kontrolování prodeje doplňkového sortimentu a jeho evidence.
  • Poskytování informací o ubytovacích službách a cenách klientům a obchodním partnerům.
  • Provádění kontroly správnosti pokladních operací a jejich evidence a kontroly vedení evidence ubytovaných hostů a poskytnutých služeb.
  • Provádění rozpisu služeb obslužného personálu.
  • Příjímání a evidence hostů, poskytování informací o nabízených službách.
  • Řešení závažných reklamací klientů.
  • Řízení činnosti pracovníků kempu.
  • Řízení personálu a činností souvisejících s provozem kempu.
  • Sjednávání smluvních podmínek na ubytovací služby.
  • Zajišťování informačního servisu pro hosty a propagace kempu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1411 - Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb 35 454 37 545
14119 - Ostatní řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání