Přeskočit navigaci

Vedoucí pracovník internetového obchodu

Charakteristika

Vedoucí pracovník internetového obchodu řídí a koordinuje pracovníky, obchodní a další činnosti související s provozem internetového obchodu.

Činnosti

  • Kontrola evidence a skladování zboží.
  • Plánování vývoje a úprav webových stránek internetového obchodu.
  • Řešení složitějších provozních záležitostí.
  • Sběr údajů, jejich analýza a tvorba plánu s ohledem na prognózu budoucího vývoje trhu v daném odvětví či sortimentní řadě.
  • Vedení a kontrola elektronických evidencí zákazníků a dodavatelů.
  • Vedení provozní jednotky a kolektivu pracovníků internetového obchodu.
  • Vyjednávání obchodních podmínek a odborné konzultace s dodavateli.
  • Zajišťování a řízení propagace obchodu, nabízeného zboží a služeb na internetu a v sociálních sítích.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
52210 - Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.