Přeskočit navigaci

Správce elektronických palubních systémů

Charakteristika

Správce elektronických palubních systémů se podílí na diagnostice, montáži, demontáži, kontrole, revizi, nastavování a ověřování správné činnosti hardware i software letadlových palubních systémů.

Činnosti

 • Diagnostika vzniklých závad na palubních systémech.
 • Funkční kontrola a ověřování správné činnosti palubních systémů.
 • Instalace, optimalizace a funkční prověření nových verzí software, upgrade a update.
 • Kontrola jednotlivých palubních systémů, jejich nastavení, seřízení.
 • Monitorování a diagnostikování provozu palubních operačních systémů a počítačových sítí.
 • Optimalizace činnosti a modifikování parametrů palubních počítačových sítí.
 • Podíl na montáži a demontáži palubních přístrojů a komponent palubních systémů.
 • Podíl na provádění velkých oprav, revizí obnovujících celkový resurs letadel.
 • Programování elektronických zařízení a systémů (např. bezpečnostních systémů, řídících kontrolérů a jednotlivých prvků palubních hlásičů a informačního systému).
 • Simulace činnosti elektronického obvodu s využitím software.
 • Trvalé zvyšování vlastní odborné úrovně (studium, školení, odborné stáže, samostudium).
 • Vedení předepsané dokumentace o zásazích a úpravách na palubních systémech.
 • Vývoj a aplikace programů pro testování palubních systémů.
 • Zabezpečení provedení předepsaných preventivních kontrol, revizí a kalibrací palubních systémů.
 • Zabezpečování optimálního nastavení jednotlivých palubních systémů z hlediska vazby hardware – software.
 • Zajišťování ochrany dat a jejich zálohování.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3114 - Technici elektronici 32 733 25 675
31146 - Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení 34 781 22 945

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.