Přeskočit navigaci

Animační pracovník v rekreačním zařízení

Charakteristika

Animační pracovník v rekreačním zařízení připravuje, realizuje a koordinuje volnočasové sportovní a kulturní aktivity pro všechny klienty rekreačních zařízení, především kempů a hotelů.

Činnosti

  • Koordinace jednotlivých animačních aktivit
  • Koordinace týmu animátorů.
  • Propagace nabízených služeb a komunikace směrem k veřejnosti.
  • Sestavení rozpočtů a vyhodnocení animačních aktivit.
  • Zajištění a správa materiálu, pomůcek a předmětů používaných při realizaci animačních aktivit.
  • Zajištění přípravy a realizace animačních programů pro klienty rekreačního zařízení.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
34230 - Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech 00 00
5113 - Průvodci, delegáti v cestovním ruchu 00 16 704
51131 - Průvodci a delegáti v cestovním ruchu 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.