Přeskočit navigaci

Palič

Charakteristika

Palič provádí tepelné dělení (řezání, obrábění) kovových konstrukcí pomocí plamene nebo pomocí elektrického oblouku.

Činnosti

  • Manipulace s materiálem.
  • Obsluha technologického zařízení na dělení kovů.
  • Odstraňování nálitků na odlitcích a čištění odlitků.
  • Příprava pracoviště.
  • Rozvržení dělících rovin a zajištění řezaných dílů proti posunu.
  • Řezání plamenem nebo elektrickým obloukem volně nebo do předepsaného tvaru.
  • Úkosování a příprava svarových ploch.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7212 - Svářeči, řezači plamenem a páječi 26 092 00
72122 - Řezači plamenem 26 574 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání