Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury

Charakteristika

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury zajišťuje přípravu, realizaci a prodej zájezdů i jednotlivých služeb cestovní kanceláře, popř. připravuje, zajišťuje a prodává jednotlivé služby poskytované cestovní agenturou a zajišťuje a prodává zájezdy smluvních cestovních kanceláří za provizi.

Činnosti

  • Jednání s pojišťovnami, uzavírání pojistných smluv.
  • Jednání se zahraničními i tuzemskými obchodními partnery a dodavateli a uzavírání smluv a kontraktů.
  • Kalkulace cen zájezdů a poskytovaných služeb.
  • Poskytování informací o zájezdech.
  • Poskytování poradenských služeb včetně vyřizování reklamací.
  • Prodej zájezdů a vyúčtovávání poskytovaných služeb.
  • Příprava, organizování, finanční a technické zajišťování zájezdů v České republice i do zahraničí v rozsahu dle pověření vedení cestovní kanceláře.
  • Výběr a zajištění dodavatelů služeb v tuzemsku i zahraničí, zejména ubytovacích služeb, stravovacích, dopravních, průvodcovských a spolupracujících místních cestovních kanceláří a agentur v místě pobytu.
  • Vypracování nabídky zájezdů do katalogů, webových prezentací apod.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4221 - Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců) 19 880 23 038
42211 - Konzultanti a organizátoři zájezdů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.