Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury

Charakteristika

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury zajišťuje přípravu, realizaci a prodej zájezdů i jednotlivých služeb cestovní kanceláře, popř. připravuje, zajišťuje a prodává jednotlivé služby poskytované cestovní agenturou a zajišťuje a prodává zájezdy smluvních cestovních kanceláří za provizi.

Činnosti

  • Jednání s pojišťovnami, uzavírání pojistných smluv.
  • Jednání se zahraničními i tuzemskými obchodními partnery a dodavateli a uzavírání smluv a kontraktů.
  • Kalkulace cen zájezdů a poskytovaných služeb.
  • Poskytování informací o zájezdech.
  • Poskytování poradenských služeb včetně vyřizování reklamací.
  • Prodej zájezdů a vyúčtovávání poskytovaných služeb.
  • Příprava, organizování, finanční a technické zajišťování zájezdů v České republice i do zahraničí v rozsahu dle pověření vedení cestovní kanceláře.
  • Výběr a zajištění dodavatelů služeb v tuzemsku i zahraničí, zejména ubytovacích služeb, stravovacích, dopravních, průvodcovských a spolupracujících místních cestovních kanceláří a agentur v místě pobytu.
  • Vypracování nabídky zájezdů do katalogů, webových prezentací apod.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4221 - Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců) 19 880 23 038
42211 - Konzultanti a organizátoři zájezdů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.